Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


GYÓGYÍTÓ GOMBÁK /MIKOTERÁPIA/ Bevezetés

2010.04.28

 

Kép

 

GYÓGYÍTÓ GOMBÁK

 

/MIKOTERÁPIA/

 

 

Szerző:Dr. Dravecz Tibor  

   

  

 BEVEZETÉS

 

A gyógyító gombákkal egy alkalommal  -  1991-ben  - már behatóbban foglalkoztunk

Körünkben. Akkor áttekintettük a rendelkezésünkre álló irodalmat, a gyógyító

gombák ismeretére vonatkozó adatokat. Az akkori foglalkozásunk kizárólag

a tájékoztatást szolgálta, nem céloztuk meg az ismertetett gombák terápiás

alkalmazásának szorgalmazását, nem ismertettünk terápiás eljárásokat.

Azóta jelentősen megnőtt a gyógyító gombák iránti érdeklődés.

Jelentősen előrehaladtak a gombák gyógyhatásaira, gyógyászati alkalmazására

vonatkozó tudományos kutatások. Sok kitűnő gomba könyv jelent meg, és

azokban egyre több utalás található a gombákban rejlő gyógyhatású anyagokról,

a gombák gyógyászati alkalmazhatóságáról. Megszámlálhatatlan az Interneten e

témával kapcsolatban megjelent anyag. Sok folyóirat cikk mellett néhány magyar

nyelvű könyv is foglalkozik már a gyógyító gombákkal.  

 Megjelent - LELLEY, J /1997, 1999/ művében - a mikoterápia kifejezés is.

 Ezt így határozta meg:  "A mikoterápia  gyógyítás gombákkal és gombákból

 készített anyagokkal." Mindezek indokolják, hogy ezzel a témával

 újból foglalkozzunk, és előre lépjünk. Nem kívánjuk kimerítően tárgyalni

 a mikrogombák gyógyászati jelentőségét, azok ilyen alkalmazását, sem

 az általuk termelt gyógyszerek alkalmazhatóságát. E témakörre csak igen

 röviden térünk ki. Nem foglalkozunk részletesen a mérgező, de

 gyógyászati szempontból számításba jöhető nagy gombákkal sem, csupán

  egy kis kitekintést engedünk erre a területre is.

 

Érdeklődésünk körébe vonjuk az ehetőnek minősített, valamint az ehetetlen,

de nem mérgező nagygombákat.  Az ehető gombák esetleges gyógyhatásairól

eddig is szóltunk. Az ehetetlen minősítésű, de nem mérgező gombák

megismerése eddig is célunk volt, az esetleges gyógyhatásaikról is beszéltünk.

Ezen gomba csoportokra vonatkozó ismereteinket most célirányosan a

gyógyászati szempontokra figyelemmel bővítjük majd, és terápiás, gyógyító

célú felhasználásuk, alkalmazásuk is szóba kerül.

 

A legfontosabb alapelveink legyenek a következők:

 

 1./ Az adott fajt /vagy nagyobb rokoni kört/ pontosan határozzuk meg,

és szerezzünk róla alapos ismereteket.

 2./ Ismerjük meg az adott fajra jellemző gyógyhatású anyagokat, azok

jellegét, hatásait.

 3./ Szerezzünk alapos ismereteket a bennünket érdeklő gombák begyűjtési

/esetleg termesztési/ lehetőségeiről, a feldolgozás, tárolás és a

felhasználás lehetséges módozatairól.

 4./ Tudni kell azt is, hogy a célzott kívánatos hatások mellett

nem kívánatos mellékhatások is jelentkezhetnek a gombák gyógyászati

alkalmazása során, mint ahogy a gyógynövényeknél és gyógyszereknél is.

  5./ Figyelembe kell venni azt is, hogy bármilyen csodálatos is a gombák

gyógyító képessége, azok mégsem varázsszerek, nem mindig  és nem mindenre jók.

A gyógyhatás egyébként is csak hosszú idő múlva jelentkezhet.

  6./ Figyelmünket inkább a megelőző alkalmazásra fordítsuk, ne pedig

 a tényleges gyógyításra. A sikeres megelőzés esetén még azt

 sem tudhatjuk biztosan, hogy a betegség elkerülését az alkalmazott

  gombának köszönhetjük!

 
7./ Betegség esetén  -  az öngyógyítás lehetséges indokolt körén túl  - 

forduljunk orvoshoz.

 

8./ A foglalkozásainkon elhangzottak és a füzetünkben leírtak a

rendelkezésünkre álló ismeretekre és tapasztalatokra épülnek. A közölt adatok

és módszerek helyességéért felelősséget nem vállalunk. Mindenkinek magának

kell a közölteket ellenőrizni, a tanácsainkat megfogadni vagy elvetni, az

alkalmazást elhatározni, és ebben az esetben a gomba hatását folyamatosan

figyelemmel kísérni.

 

Jó lenne a tapasztalatokat összegyűjteni!

A most rendelkezésre álló igen nagy irodalmi anyag részletes tárgyalását

nem tartom indokoltnak.  A szerkesztett anyag egyik függelékében

bőséges irodalomjegyzék lesz majd. Ezúttal csak három fontos és könnyen

hozzáférhető magyar nyelvű műre utalok:

VETTER, J. /1989/ „Az általános mikológia alapjai” című kéziratában

 /Tankönyvkiadó, Budapest/ a gombaélettan című fejezetben

 a másodlagos anyagcsere és termékei című alfejezet tartalmazza

 a gombák gyógyhatású anyagaira vonatkozó alapvető ismereteket.

 KOVÁCS, P. Z. /1998/: „Gyógyító ehető gombáink” című magánkiadványa

 /Budapest/ alcímében a népi tapasztalatokra és a tudományra utal.

 Gyógyírt ígér 150 betegségre. A bevezető útmutató és a leírások

 már sokkal nagyobb óvatosságot tükröznek.

 LELLEY, J. /1999/: „A gombák gyógyító ereje” című könyve /Mezőgazda,

 Budapest/ átfogó mű. Alcíme: Mikoterápia az egészség szolgálatában.

 A mű eredetije: Die Heilkraft der Pilze /1997, ECON Verlag GmbH,

 Düsseldorf und München/. Ez a könyv mintegy 16 nagygombát

 /illetve részben nagygomba-csoportot/ tárgyal. Sok történeti adatot

 is ismertet. Részletezők a leírásai, fontos gyűjtési, termesztési,

felhasználási és alkalmazási tanácsot is ad. Az étkezési   gombákkal

összefüggő ételreceptek is találhatók a könyvben.

Megemlítek még egy régebbi nagyon fontos és érdekes könyvet:

SEMERD?IEVA, M. – VESELSKÝ, J. /1986/: „Lečivé houby dříve a nyní”

 /Gyógyító gombák régen és ma/. Főként ennek ismertetését tartalmazza

 VETTER, J. /1993/: Gyógyhatású gombáinkról szóló irodalmi áttekintése

/Mikológiai Közlemények Vol.32 No.3/.

 

Témánkat sorozat keretében mintegy 4 év alatt dolgoztuk fel.

Egy-egy alkalommal egy vagy néhány gombát /gombacsoportot/

tárgyaltunk 10-20 perc terjedelemben. Megadtuk a gomba

fajleírását, bemutattuk fényképen, a lehetséges esetekben

friss vagy preparált állapotban, továbbá feldolgozott szárítmányt vagy

egyéb készítményt is bemutattunk, részletes terápiás útmutatást is közöltünk.

Ehhez a feldolgozáshoz kapcsolódtak az egyéb érintett témáink is.

 
Az írásos változat a sorozat előadásaival párhuzamosan készült, de abba a végső

szerkesztéskor bekerültek újabb adatok, ismeretek és módszerek is, amelyek

az előadás elhangzásakor még nem voltak ismeretesek.