Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Dr. Dravecz Tibor:Előadása (2. rész) 2012. 02. 20.

  tibor.jpg

Gombászati füzetek  36. sz. 

                                    

(SZÉKESFEHÉRVÁR, 2012)

 

  

AZ ÉTKEZÉSI CÉLRA FORGALOMBA KERÜLŐ VADON TERMETT

GOMBÁK GYŰJTÉSÉRE,    FELDOLGOZÁSÁRA ÉS

FORGALOMBA HOZATALÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

2. rész.

 

Összeállította: Dr. Dravecz Tibor (Kézirat)

SZÉKESFEHÉRVÁRI GOMBÁSZOK BARÁTI KÖRÉBEN

 TARTOTT ELŐADÁS SZERKESZTETT VÁLTOZATA

 

  4. A gombától való megbetegedés, a gomba-szakellenőr felelőssége

 13. § (1) Amennyiben az élelmiszer-vállalkozó tudomást szerez az általa forgalomba hozott vagy felhasznált gombától eredő megbetegedésről vagy annak gyanújáról, haladéktalanul köteles értesíteni a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát.

(2) Megbetegedés vagy annak gyanúja esetén az élelmiszer-vállalkozó köteles a gyanús gombát vagy gombatételt, gombamaradékot, élelmiszermaradékot, tisztítási hulladékot elkülöníteni, valamint az abból készült élelmiszer forgalomba hozatalát, feldolgozását, felhasználását felfüggeszteni.

14. § (1) Az MgSzH a tevékenység végzését azonnali hatállyal megtiltja, amennyiben az ellenőrzés eredménye az, hogy a gomba-szakellenőr a 3. §-ban előírt képzettség nélkül folytatja tevékenységét.

(2) Az MgSzH a gomba-szakellenőr tevékenységét megtiltja, ha olyan élelmiszer-biztonsági, valamint tisztasági hiányosságot észlel, amely

a) az emberi egészséget károsítja,

b) emberi megbetegedést okoz,

c) az emberi egészséget veszélyeztető magatartásból ered, vagy

d) a gombavizsgálatból ered.

(3) A gombaminősítés során bizonyítottan elkövetett hiba miatt bekövetkező gombamérgezés esetén az MgSzH, a vétség súlyának mérlegelését követően a minősítést végző gomba-szakellenőrt a szakellenőri tevékenység gyakorlásától legfeljebb három évre tilthatja el, soron kívüli munkaköri szakmai alkalmassági és egészségügyi vizsgálatra, valamint ismételt szakellenőri vizsgára kötelezheti.

   5. Záró rendelkezések

 15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

16. § E rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, - a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított - 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

17. § Az e rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombának, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások a gomba forgalomba hozatala tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

    1. melléklet a 107/2011. (XI. 10.) VM rendelethez

 

   A gomba-szakellenőri tanfolyam követelményei

 

 

A
B
Szakterület Óraszám
Szervezettan, rendszertan 6
Élettan, ökológia 6
Gombaismeret 30
Toxikológia 4
Termesztés 4
Kereskedelem, tartósítás 8
 Terepgyakorlat 48


 

2. melléklet a 107/2011. (XI. 10.) VM rendelethez

 

   A  B
   Magyar név ,Latin név  Árusítási és felhasználási feltételek
 1.

 Cseh kucsmagomba

(Ptychoverpa bohemica Krombh.)

 *20 perces hőkezelés után fogyasztható
 2.

 Fattyú kucsmagomba

(Mitrophora semilibera (DC.) Lév.)

 *20 perces hőkezelés után fogyasztható
 3.

 Hegyes kucsmagomba

(Morchella elata Fr.)

 *20 perces hőkezelés után fogyasztható
 4.

 Ízletes kucsmagomba

(Morchella esculenta (1) Pers. s. I.)

 *20 perces hőkezelés után fogyasztható
 5.

 Pusztai kucsmagomba

(Morchella steppicola Zerova)

 *20 perces hőkezelés után fogyasztható
 6.

 Júdásfülgomba  

(Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél)

 Csak a rugalmas példányok árusíthatók
 7.

 Sárga gévagomba 

(Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill)

 A fával érintkező fásodó rész kivágásával árusítható a fiatal, puha példány. *20 perces hőkezelés után fogyasztható.
 8.

  Sárga rókagomba

(Cantharellus cibarius Fr)

 
 9.

 Sötét trombitagomba

(Craterellus cornucopioides (L.) Pers)

 
 10.

 Bronzos vargánya

(Boletus aereus Bull.)

 
 11.

  Ízletes vargánya

(Boletus edulis Bull.)

 
 12.

  Nyári vargánya

(Boletus reticulatus Schaeff.)

 
 13.

 Barna tinórú

(Xerocomus badius (Fr.) Kühner)

 
 14.

 Molyhos tinórú

(Xerocomus subtomentosus (L.) Quél.)

 
 15.    
 16.    
 17.    
 18.    
 19.    
 20.    
 21.    
 22.    
 26.    
 24.    
 25.    
 26.    
 27.    
 28.    
 29.    
 30.    
 31.    
 32.    
 33.    
 34.    
 35.    
 36.    
 37.    
 38.    
 39.    
 40.    
 41.    
 42.    
 43.    
 44.    
 45.    
 46.    
 47.    
 48.    
 49.    
 50.    
 51.    
 52.    
 53.    
 54.    
 55.    
 56.    
 57.    
 58.    
 59.    
 60.    
 61.    
 62.